Bahasa Malaysia

‘Vantage Learning’ adalah peneraju utama dalam menawarkan kaedah pembelajaran secara ‘online’ kepada para pelajar di seluruh dunia. Dengan kerjasama rakan kongsi kami di ‘IntelliMetric®’, ‘Vantage Learning’ telah berupaya membantu organisasi – organisasi pendidikan di seluruh Asia dan Bulatan Pasifik dalam usaha – usaha mereka untuk mempertingkatkan mutu pendidikan tempatan.

Bagi memastikan sambutan yang baik dan menggalakkan daripada para pengguna, ‘IntelliMetric®’ telah menggabungkan pengalaman yang diperolehi oleh pihak ‘Vantage Learning’ dimana setelah bekerjasama dengan lebih daripada 14 juta pelajar setiap tahun dan juga pengetahuan mereka mengenai taraf pendidikan masyarakat tempatan. Antara kawasan pasaran yang terlibat adalah seperti yang disenaraikan di bawah:

Continue